โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฬากร อยู่นาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ