โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหฤทัย บุญประสพ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :