โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจุบัน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :