โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนวัดบางกระสอบ ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

      บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๗๔.๕๑ ตารางวา มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภูเขาน้ำตก สวนวิทยาศาสตร์วนพฤกษ์ สวนวรรณคดี สวนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ มุมดนตรีไทย ปลูกผักไร้ดิน 

      โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ เดิมชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกระสอบ(วัดบางกระสอบ)”อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

    ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทางวัดร่วมกับประชาชน สละทรัพย์ร่วมกันเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างเป็นโครงการขึ้นไว้ก่อน ต่อมาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสมทบเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จในปีนั้นให้ชื่อว่า“โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
     
  
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ๐๑๗
     พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ
ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง และต่อมารื้อย้ายอาคารเรียนหลังเดิมมาปลูกในบริเวณที่ปัจจุบัน