โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปพระปิดตาหลวงพ่อเชยรัศมีปรากฏอยู่ด้านบน
หมายถึงความเจริญรุ่งเรื่อง
ขอบล่างประดับด้วยผ้าโบว์สลักด้วยชื่อโรงเรียน