โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6