โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
38 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลบางกระสอบ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 024610685
ผู้บริหาร

นางสาวลัดดาวัลย์ จันลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการภายในโรงเรียนวัดบางกระสอบ
พอใจ
พอใจมาก
พอใจที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/09/2019
ปรับปรุง 15/09/2021
สถิติผู้เข้าชม 136447
Page Views 179727
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
16 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
19 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
21 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
38 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
39 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
42 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
45 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
56 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-8412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
68 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
71 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
73 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
82 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
87 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
94 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
95 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
99 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
100 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
102 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
105 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
111 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
118 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
134 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
157 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
164 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
166 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
167 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
168 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654